ورود عضویت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

چهارشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
Wednesday, 24 August 2016
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

آخرین اخبار

شورای منطقه ایران

شورای منطقه ایران

یکصد و دومین گردهمایی اعضا و خد...

اعانه به دفتر خدمات جهانی

اعانه به دفتر خدمات جهانی

  در راستای رعایت سنت هفتم،...

برگزاری همایش در شهر تهران

انجمن نیکوتینی های گمنام NicA ای...

 • ترک آسان سیگار

  همراه خوب در سفر

  مسیر را کوتاه تر می کند.

 • قطع مصرف سیگار

  با قطع مصرف نیکوتین

  روزهای لذت بخشی را آغاز کنید

 • مرکز ترک سیگار

  اراده و زندگيمان

  را به مراقبت خداوندي بسپاريم.

انجمن نیکوتینی های گمنام ایران (NicA) - مرکز مشاوره ترک آسان سیگار

پیام امروز

سوم شهریور:   در جهان هیچ موسیقی  دلپذیرتر از آوایی آسمانی از مکانی روحانی در روستایی دوردست نیست.

   از صداقتی که در مشارکت اعضاء می شنیدم واقعاً لذت بردم. در مشارکت و عملکرد صادقانه آنان امید پیدا کردم. مشارکت آنان مرا محکوم نمی کرد، تحت فشار قرار نمی داد و تحریک نمی کرد. با اینکه تا آن زمان چنین آهنگی نشنیده بودم امّا در نوای شیرین آن از خود بی خود می شدم. برای شرکت در جلسات راهی طولانی را می پیمودم. اما دریافت تجربه، نیرو و امید اعضاء ارزشش را داشت. جلسات ممکن است دور از دسترس باشد، اما عشق به رهایی هیچ محدودیتی نمی شناسد. انجمن انتظار دارد تا با رسیدن به یک بیداری روحانی حاصل از برداشتن دوازده قدم، پیام رهایی را به معتاد در عذاب برسانم.

برای امروز می خواهم بخشی از آوایی باشم که پیام امید را به گوش معتاد در عذاب می رساند.

مراقبه روزانه از کتاب "یکسال معجزه"