ورود عضویت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۰۷ تیر ۱۳۹۵
Monday, 27 June 2016
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

آخرین اخبار

شورای منطقه ایران

شورای منطقه ایران

یکصدمین گردهمایی اعضا و خدمتگذا...

اعانه به دفتر خدمات جهانی

اعانه به دفتر خدمات جهانی

  در راستای رعایت سنت هفتم،...

برگزاری همایش در شهر تهران

انجمن نیکوتینی های گمنام NicA ای...

 • ترک آسان سیگار

  همراه خوب در سفر

  مسیر را کوتاه تر می کند.

 • قطع مصرف سیگار

  با قطع مصرف نیکوتین

  روزهای لذت بخشی را آغاز کنید

 • مرکز ترک سیگار

  اراده و زندگيمان

  را به مراقبت خداوندي بسپاريم.

انجمن نیکوتینی های گمنام ایران (NicA) - مرکز مشاوره ترک آسان سیگار

پیام امروز

هفتم تیر:   روحم را طلب کردم، از من فاصله گرفت. خدا را جستجو کردم او را نیافتم. خود را جستجو کردم هر سه را یافتم.

   بیش از ده سال می خواستم با نیروی اراده شخصی قطع مصرف کنم اما موفق نمی شدم. شنیدن مشارکت اعضایی که قطع مصرف کرده بودند امید تازه ای در دلم زنده کرد. امّا این امید دیری نپایید. پس از آرامشی نسبی که با کار کردن قدم اول ایجاد گردیده بود در قدم دوم با دیواری سخت روبرو شدم. کلمه سه حرفی خدا ذهنم را مسدود کرد. با کلمه خدا مشکل داشتم. فکر می کردم اگر موفقیت من بر باور از خدا استوار باشد هرگز موفق نخواهم شد. اگر تشویق اعضا نبود به طور یقین، دیگر به شرکت در جلسات ادامه نمی دادم. اعضا پیشنهاد کردند خود را در آینده ای تجسم کنم که قطع مصرف کرده و زندگی خوبی دارم. خود را در نیرویی حیاط بخش و در میان افرادی که از مشکل و راه حلی یکسان برخوردارند ببینم. این نیرو را احساس کنم و ببینم آیا بیشتر از نیروی اراده شخصی ام هست یا خیر؟ لازم بود حقیقت را باور کنم تا درهای بهبودی بر پاشنه بچرخند.

برای امروز، ممکن است خدا را باور نداشته باشم، اما تمایل برای رسیدن به این باور را دارم.

 
مراقبه روزانه از کتاب "یکسال معجزه"