ورود عضویت

ورود

doa

logo-nikotin2

یکشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
Sunday, 02 August 2015
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

آخرین اخبار

کمیته اطلاع رسانی در هفته بدون دخانیات

کمیته اطلاع رسانی ناحیه پنج ایرا...

برگزاری همایش در استان تهران

انجمن نیکوتینیهای گمنام ایران {ک...

سرشماری اعضا

دفتر خدمات جهانی نیکوتینی های گم...

نشست شورای منطقه ایران

نودمین گردهمایی اعضا و خدمتگذارا...

  • همراه خوب در سفر

    مسیر را کوتاه تر می کند.

  • با قطع مصرف نیکوتین

    روزهای لذت بخشی را آغاز کنید

  • اراده و زندگيمان

    را به مراقبت خداوندي بسپاريم.

پیام امروز

یازدهم مرداد:   با پذیرش هر چیز می توان آن را تغییر داد

   به دلیل بیماری ریوی در بیمارستان بستری شدم امّا هنوز به فکر دزدیدن سیگار از کیف پرستار بودم! یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شدم نمی توانستم به خوبی تنفس کنم. با لباس خواب به بیرون از خانه دویدم. همه جا پوشیده از برف بود که باعث وارد شدن آسیب بیشتر به دستگاه تنفس ام شد. اما همچنان به کشیدن سیگار ادامه دادم. آیا چیز دیگری باقی مانده بود تا فدای اعتیاد خود کنم؟ در قدم اول پذیرفتم در برابر نیکوتین عاجزم و اختیار زندگی از دستم خارج شده. اگر در برابر اعتیاد نیکوتین عاجز نبودم می توانستم پس از قطع مصرف به مصرف کنترل شده ادامه دهم. اما برای من این امری غیر ممکن است. وقتی به این باور رسیدم که قادر به مصرف کنترل شده نیستم، پذیرفتم در برابر نیکوتین عاجزم. یکی از اعضای گروه می گفت معتاد به مصرف سیگارهای دو نیم شده بوده. از او پرسیدم چرا؟ در پاسخ گفت: هر روز به قصد قطع مصرف سیگارم را به دو نیم می کردم و آن را در سطل زباله می انداختم. اما بعد از یکی دو ساعت آن را بر می داشتم و می کشیدم. در حالی که به این کار او می خندیدم به دفعاتی که خود نیز چنین رفتاری داشتم فکر می کردم. اکنون خود را تسلیم نیروی برتر می کنم تا مرا به انجام اعمالی هدایت کند که وسوسه مصرف نیکوتین را از بین ببرد. پذیرش عجز، آرامش و شجاعت روبرو شدن با حقیقت را برایم به ارمغان می آورد و عاقبت روزی وسوسه مصرف نیکوتین به کلی از میان خواهد رفت.

برای امروز، اراده و سرنوشت خود را به مراقبت نیروی برتر می سپارم.

مراقبه روزانه از کتاب "یکسال معجزه"